Algemene voorwaarden

 
Sferio voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Sferio.
 
 
Afrekenen
 
 • In de winkelwagen kunt u zien welke producten u besteld heeft , het aantal en het totaalbedrag  van deze producten.
 • U kunt een verzendmethode selecteren .
 • In de winkelwagen kunt u de hoeveelheden van de producten nog wijzigen of verwijderen.
 • Als alles naar wens is klikt u op afrekenen.
 • Vul uw factuur – en verzendgegevens, e-mail adres, etc in. Deze gegevens hebben wij nodig om de verzending vlot te laten verlopen.
 • Uw gegevens worden alleen door ons gebruikt. Bij incorrecte gegevens kunnen wij uw bestelling niet versturen, controleer deze dus goed!
 
Betaling
 
 • De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • Betalen kan op 2 manieren : (1) PayPal is een veilig betaal systeem voor online en mobiele betalingen tussen personen onderling, online verkopers en webwinkels. Om te betalen is alleen een e-mailadres nodig. Betalingen kunnen gedaan worden vanaf een bankrekeningcreditcard of van ontvangen geld op de PayPal-rekening. Er kan ook geld worden overgeschreven naar een eigen bankrekening. (2) Overschrijving
 • U  dient het totaalbedrag van de bestelling tevoren aan Sferio te voldoen aleer we de levering kunnen voldoen. 
 • Op de orderbevestiging staat het rekeningnummer waarop u het totaalbedrag kunt voldoen.
 • Vermeld bij betaling uw ordernummer.

Levertijd

Sferio levert enkel in België en ondersteunt 3 soorten levering :

1. Gratis levering aan huis, uitsluitend in Diksmuide en Oostende en dit na overleg

2. Verzending via b-post

3. Verzending via Kiala

Wanneer Sferio het bedrag van uw bestelling heeft ontvangen kunnen de artikelen opgestuurd worden .  Sferio streeft ernaar binnen 1-4 werkdagen (uitgezonderd feestdagen of aangeduide verlof dagen waar niet geleverd wordt) te leveren na ontvangst betaling.

Vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinden van de koop of schadevergoeding. Als de artikelen worden verzonden, wordt de koper hierover bericht per e-mail.

Verzendkosten

Verzenden is alleen mogelijk binnen België. Bij het afrekenen worden de verzendkosten weergegeven. De artikelen worden via de gekozen leveringsmethode verzonden .

Retourneren

Wanneer de artikelen niet aan uw wensen voldoen, kunt u in overleg met Sferio de bestelling retourneren. De kosten voor het retourneren zijn dan geheel voor uw eigen rekening. Wanneer de bestelling retour is ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk uw geld terugstorten.
De artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt binnen 5 werkdagen teruggestuurd te worden.

Herroepingsrecht (voorheen verzakingsrecht of teruggaverecht)

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop
zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen (14) veertien kalenderdagen
vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het afsluiten van de dienstenovereenkomst.
Wenst de consument gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons
daarvan binnen de 14 dagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen.

(De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen.
Enkel onbeschadigde goederen, in de orginele verpakking worden in overweging genomen.)

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Sferio tegenover de koper kan nooit meer bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde artikel en is beperkt tot € 50,00 per voorval.  Sferio is niet aansprakelijk voor verlies tijdens verzending via  b-post of Kiala. De producten worden dusdanig verpakt dat beschadiging nagenoeg onmogelijk is.

Klachten

Sferio selecteert producten van een duurzame kwaliteit . Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn onder voorbehoud. Mocht de koper ondanks dat niet tevreden zijn, dan wordt de koper verzocht via info@sferio.com contact op te nemen om het probleem te kunnen bespreken en tot een overeenkomst te komen.

Overmacht

Sferio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper, indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Sferio en transportstagnatie. In geval van overmacht is Sferio nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft Sferiohet recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten.

Privacy

Sferio geeft geen persoonsgegevens aan derden door zonder toestemming van de koper. Sferio gebruikt de gegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.